Kerajaan dan Negara yang terlibat Perang Kurukshetra

642
0

AjegKerajaan dan Negara yang terlibat Perang Kurukshetra. Perang Mahabharata atau Perang Kurukshetra terjadi di Hariyana modern pada tahun 3138 SM (5.159 tahun yang lalu Tahun 2021 ini).

Perang Mahabharata dimulai di Mrugashirsha Shukla Ekadashi dan berlangsung selama 18 hari (hari ke-11 bulan ke-2 tahun Hindu).

Sri Krishna memberi tahu Srimad Bhagavat Geeta kepada Arjuna pada Mrugashirsha Shukla Ekadashi, 3138 SM. (Baca juga 12 Tokoh yang Selamat dari Perang Kurukshetra)

Nama Kurukshetra diberikan untuk menghormati Raja Chandravanshi ke-64 Kuru-1 yang lahir di bawah garis usia Raja Puru.

Raja Yuddhisthira lahir generasi ke-53 setelah Raja Kuru-1.

Yuddhisthira adalah Raja Chandravanshi terakhir dari Dwaparayuga di bawah garis keturunan Raja Kuru.

Sedangkan Raja Kuru-1 memerintah pada Era Satyayuga.

Raja Ikhvaku Sudas (Maha Bhishaka) hidup sejaman dengan Raja Kuru-1. Sedangkan Raja Sudas (Mahabhishaka) kelak akan lahir kembali sebagai Raja Shantanu (ayah dari Bhisma) di kehidupan selanjutnya. (Baca juga Tokoh dalam Perang Kurukshetra dan Level)

Kerajaan dan Negara yang terlibat Perang Kurukshetra
Kerajaan dan Negara yang terlibat Perang Kurukshetra

Daftar Kerajaan yang terlibat Perang Kurukshetra

Yang berikut ini adalah kerajaan di bagian utara. Terdiri Bāhlikas, Vātadhāna, Ābhīras, Kālatoyaka, Aparāntas (Orang Barat), Suhmas, Pāñcālas, Carmamaṇḍalas, Gāndhāras, Yavanas, Sindhusauvīramaala, para Cīnas, Tuṣāras (penghuni Pallara, para gua gunung), Śaka, Bhadras, Kulindas, Pāradas, Vindhyacūlikas, Abiṣāhas, Uluta, Kekaya, Daśamālikas para Brāhmaṇas, Kṣatriya, para Vaiśya dan keluarga para Śūdbo, Kāmadjas, Kāmadjas , Barbara, Aṅgalauhikas, Atris, bersama dengan Bharadvājas, Prasthalas, Daśeraka, Lamaka, Tālaśālas, Bhūṣikas dan Ījikas. (Baca juga Perang Kuruksethra)

Kerjaan di bagian timur. Aṅga, Vaṅga, Golabhadras, suku Kirāta, Tomaras, Haṃsabhaṅga, Kāśmīras, Taṅgaṇa, Jhillikas, Āhukas, Hūṇadarva, Andhravāka, Mudgarakas, Plava Antargiris, Bahirgiris, Plava Antargiris, Bahirgiris, Plava Antargiris, Bahirgiris, Maladas, Malavartika, Samantara, Prāvṛṣeyas, Bhārgava, Gopapārthiva (raja penggembala sapi), Prāgjyotiṣas, Puṇḍras, Videha, Tāmraliptaka, Malla, Magadhagonarda. Ini dikenang sebagai alam di Timur.

Kerjaan di wilayah selatan. Mereka adalah Pāṇḍya, Kerala, Cola, Kulyas, Setukas, Mūṣikas, Kṣapaṣa penghuni hutan, Mahārāṣṭras, Mahiṣika, seluruh alam Kaliṅga, Ābhīras, Aiṣīka, Āṭavya (Penghuni hutan ), Sārava, Pulindas, Vindhyamaulīyas, Vaidarbha, Daṇḍaka, Paurika, Maulika, Aśmaka, Bhogavardhanas (mereka yang meningkatkan kenikmatan indria), Koṅkaṇa, Kantala, ṅndhras, Kulindas, dan para Māriṣa. Ini adalah tanah di selatan; memahami wilayah barat. (Baca juga Nama dari Masing-masing 100 Kurawa)

Kerajaan di wilayah barat. Mereka adalah Sūryāraka, Kalivana, Durgālas, Kuntala, Pauleyas, Kirātas, Rūpaka, Tāpaka, Karīṭis, seluruh Karamdhara, para Nāsikas, yang lainnya yang berada di lembah Narmadā, (Saha ) Kacchas, (Sa) māheyas, Sārasvata, Kacchipas, Surāṣṭras, Ānartas dan Arbudas. Alam di atas adalah alam barat.

Kerjaan yang tinggal di Vindha: Maladas, Karūṣa, Mekala, Utkalas, Daśārṇa, di antara yang terbaik para Bhoja, Kiṣkindhaka, Tośala, Kośala, Truhuaipura, Vaidiśa, Tuhu , Barbara, Ṣaṭpuras, Naiṣadhas, Anūpas, the Tuṇḍ, the Vītihotras dan Avantis. Semua alam ini didirikan di punggung bukit Vindhya.

Kerajaan yang didirikan di pegunungan (suku bukit). Mereka adalah para Nihīras, Haṃsamārga, Kupathas, Taṅgaṇa, Śaka, Apaprāvaraṇa, para Ūrṇa, Darwa, Hūhukas, Trigartas, Maṇḍalas, Kirātas dan Tāmaras.

14 Negara yang terlibat Perang Kurukshetra

1. India

Disamping Kerajaan Astina Pura dan Indraprasta, terdapat berbagai kerajaan kecil yang beraliansi kepada kedua kerajaan besar ini. 1 Akshauhini pasukan Kerajaan Dinasti Yadu (Yadawa) juga ikut bertempur di Kurukshetra memihak kurawa, sedangkan Krishna dan Satyaki di pihak Pandawa. (Baca juga Narayani Sena, Pasukan Hebat Sri Krishna)

2. Pakistan

 • Kerajaan Sindhu. Kerajaan Sindhu dipimpin oleh Jayadrata. Berada di kurawa
 • Kerajaan Keikaya atau kekaya. 5 Pangeran dari Kekaya ikut terlibat dalam perang Kurukshetra. Saudara tertua yaitu Vrihatkshatra memihak Pandawa. Saudaranya yang lain memihak Kurawa.
 • Kerajaan Madra, Raja Kerajaan Madra yaitu Salya, bergerak ke Kurukshetra untuk mendukung pandawa. Tetapi ditengah perjalanan dia dicegat oleh Duryodhana dan kemudian mendukung Kurawa.

3. Afaghanistan

 • Kerajaan Gandhara. Pasukan kerajaan Gandhara dipimpin oleh Sahkuni dan mendukung kurawa.
 • Kerajaan Kamboja. Sudakshina Kamboja (Sanskerta: सुदक्षिण) merupakan Raja ketiga Kamboja seperti yang disebutkan dalam Mahabharata. Raja tersebut ikut berpartisipasi dalam perang di Kurukshetra dan memihak Kurawa.
 • Kerajaan Parada. Kerajaan Parada berperang di Kurukshetra di Pihak Kurawa.
 • Kerajaan Parasika. Raja Parasika yang bernama Parasarya disebutkan dalam cerita Mahabharata
 • Kerajaan Huna. Huna adalah suku yang tinggal dekat dengan Himalaya. Mereka berada di pihak Pandawa

4. Iran

 • Kerajaan Aswaka
 • Kerajaan Yavana. Dalam Perang Kurukshetra, kerajaan Yavana berpihak pada Kurawa di bawah raja Kamboja Sudakshina.

5. Tajakistan

 • Kerajaan Parama Kamboja. Drona Parva dari Mahabharata menceritakan 6000 tentara dari kelompok Parama Kamboja yang telah memihak Pandawa melawan Korawa dalam perang Kurukshetra. Mereka telah digambarkan sebagai “Kambojas yang sangat beruntung” (prabhadrakastu Kambojah), sangat ganas, ‘Personifikasi Kematian’ (samanmrityo), menakutkan seperti Yama, dewa kematian dan kaya seperti Kuber
 • Kerajaan Hara Huna. Kerajaan Hara Huna ditaklukkan oleh Nakula pada saat upacara Rajasuya Yadnya

6. Balkhan

 • Kerajaan Bahlika. Bahlika dan kerajaannya bertempur di sisi Duryodhana selama perang.
 • Kerajaan Saka.
 • Saka. Dalam Perang Kurukshetra, kerajaan Saka berpihak pada Kurawa di bawah raja Kamboja Sudakshina.

7. Turkmenistan

 • Kerajaan Tushara. Dalam Perang Kurukshetra, kerajaan Tushara berpihak pada Kurawa di bawah raja Kamboja Sudakshina.

8. Irak

 • Kerajaan Pahlava. Pahlava memihak Kurawa dalam Perang Kurukshetra

9. Kyrgistan

 • Kerajaan Uttara Madra. Kerajaan Uttara Madra bersama dengan Kerajaan Bahlika memihak Kurawa pada perang Kurukshetra
 • Kerajaan Uttara Kuru. Karna menaklukkan kerajaan ini.

10. Tibet

 • Kerajaan Rishika. Pahlava memihak Kurawa dalam Perang Kurukshetra
 • Kerajaan Tushara Timur. Bergabung dengan pasukan Kamboja dan memihak Kurawa

11. Nepal

 • Kerajaan Videha

Videha diperintah oleh (Raja Janaka 1), 62 Raja memerintah setelah Raja Siradhwaja (Raja Janaka-2) yang merupakan ayah dari Dewi Sita di Ramayana.Kerajaan Videha ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha pada tahun 544 SM yang dipimpin oleh Raja Bimbisara (559- 491 SM). Raja Magadha Ajaatshatru memerintah Kerajaan Videha dari tahun 491 SM sampai tahun 460 SM. Raja Bimbisara hidup sejaman dengan Buddha Gautama (563-483 SM).

 • Kerajaan Kailasha. Bergabung dengan kerajaan Pancala bersama dengan Drupada dipihak Pandawa
 • Kerajaan Nepa. Berada di bawah kekuasaan Raja Yudishtira
 • Kerajaan Kirata. Kerajaan Kirata berada dibawah kekuasaan Bhagadatta dan berada di pihak Kurawa

12. Bangladesh

 • Kerajaan Vanga. Tentara Vanga piawai menangani gajah perang. Mereka memihak Kurawa.
 • Kerajaan Pundra

Raja Paunduraka Vasudeva memerintah di Kerajaan Paundra pada saat Perang Mahabharata. Sri Krishna mengalahkan & membunuh Paunduraka. Pada saat itu Raja Paundaraka telah berhasil menggalang kekuatan dengan membuat persekutuan antara :
1. Raja Magadha Jarashangha: Jarashanga memerintah Magadha selama 112 tahun (3250 SM – 3138 SM). Jarashangha adalah ayah mertua Raja Mathura Kamsa.
2. Raja Chheidya Shishupala: Shishupala dibunuh oleh Sri Krishna.
3. Raja Shroditpur Banasura: Banasura dikalahkan oleh Sri Krishna setelah Perang Mahabharata. Putri Banasura, Usha, menikah dengan putra Sri Krishna, Aniruddha.
4. Raja Rukmiva: – Rukmiva adalah saudara laki-laki Rukmini. Rukmiva adalah saudara ipar Sri Krishna. Rukmiva dikalahkan oleh Sri Krishna.
5. Raja Bhagadatta: – Bhagadatta dibunuh oleh Arjuna dalam Perang Mahabharata.
6. Raja Susharma: – Susharma dibunuh oleh Arjuna pada hari ke 13 saat Perang Mahabharata berlangsung.

 • Kerajaan Suhma. Bergabung dengan pasukan Bhagadatta dan memihak Kurawa.
 • Kerajaan Pragjyotisha. Kerajaan milk Bhagadatta dan memihak Kurawa.

13. Myanmar

 • Kerajaan Brahmmdesh. Kerajaan ini terletak di Burma.

14. Sri Lanka

 • Kerajaan Sinhala. Merupakan bagian dari kerajaan Lanka yang dipimpin oleh Wibhisana.
 • Kerajaan Trikuta. Merupakan bagian dari kerajaan Lanka yang dipimpin oleh Wibhisana.

Tonton juga Narayani Sena, Pasukan Sri Krishna, Pasukan Terkuat Tak Terkalahkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here