Home Tags 1000 Nama Krishna

Tag: 1000 Nama Krishna

Krishna Sahasranamam (1000 Nama Krishna)

0
1ॐ हरये स्वाहा। Om Haraye Swaha।2ॐ देवकीनंदनाय स्वाहा। Om Devakinandanaya Swaha।3ॐ कंसहन्त्रे स्वाहा। Om Kansahantre Swaha।4ॐ परात्मने स्वाहा। Om Paratmane Swaha।5ॐ पीताम्बराय स्वाहा। Om Pitambaraya Swaha।6ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा। Om Purnadevaya...